Activități

Prin implementarea acestui proiect se vor obține următoarele rezultate 

Produse intelectuale

Prin implementarea acestui proiect se vor obține următoarele rezultate 

multiplier-events-2

SCHEMA DE INSTRUIRE SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS (I.O.1)

O schemă de instruire, care se va dezvolta prin participarea directă a persoanelor cu sindrom Down, a familiilor lor, a specialiștilor și experților din domeniile de învățare în serviciul comunității și de dezvoltare durabilă. Toate aceste părți vor contribui la definirea specificațiilor finale ale programului de formare care va fi dezvoltat în etapele următoare ale proiectului.

ACTIVITĂȚILE DE ÎNVĂȚARE SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS (I.O.2)

Un set de activități de instruire ce se bazează pe metodologia de învățare orientată spre comunitate va fi proiectat pentru a crește implicarea persoanelor cu sindrom Down în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și creșterea competențelor lor învățând prin activități practice.

learning-activities
training-materials

MATERIALELE DE INSTRUIRE SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS (I.O.3)

Un set de materiale de instruire se va dezvolta pentru a fi folosit de către cursanți pe parcursul implementării ACTIVITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS. Acesta va cuprinde caiete de lucru, șabloane și instrumente de lucru. Materialele de instruire se adaptează la nevoile de învățare, rolurile și profilul fiecărui grup țintă.

PLATFORMA DE E-TRAINING SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS (I.O.4)

O platformă de e-training care se va dezvolta pentru îmbunătățirea procesului de instruire și va include instrumente special proiectate pentru acest proiect, menite să susțină activitățile de instruire practică și experimentală.

training-platform

Întâlniri transnaționale

Pe parcursul implementării proiectului se vor organiza 5 întâlniri transnaționale, la care vor participa toți partenerii proiectului în conformitate cu planul de lucru și etapele proiectului. 

 • Locație: internet, pe Zoom, găzduită de coordonatorul proiectuluiALDO-CET, Băilești, România 
 • Data: 25-26 noiembrie 2020 
 • Durata estimată: 2 zile 

Întâlnirea are ca obiectiv aspectele cheie care trebuie luate în considerare pentru implicarea persoanelor cu sindrom Down în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă și în aplicarea metodologiei de învățare orientată spre comunitate. 

 • Locație: Croația (HURT) 
 • Data: luna 6 
 • Durata estimată: 2 zile 

Întâlnirea are ca obiectiv finalizarea schemei de instruire și lansarea celorlalte produse intelectuale.  

 • Locație: Lisabona, Portugalia (FENACERCI) 

 • Data: 21-22 octombrie 2021

 • Durata estimată: 2 zile 

Scopul întâlnirii este de a analiza activitățile de învățare și materialele de instruire și de a aproba specificațiile platformei electronice de învățare. 

 • Locație: internet, platforma Zoom, găzduită de IED – partenerul din Larissa, Grecia

 • Date: 22-23 februarie 2022

 • Durata estimată: 2 zile

Scopul reuniunii este instruirea formatorilor cu privire la implementarea activităților de învățare și a materialelor de instruire și planificarea activității de formare a formatorilor cu privire la utilizarea platformei de e-training.

 • Locație: Zagreb, Croația (HURT)

 • Date: 11-12 aprilie 2022

 • Durata estimată: 2 zile

Scopul reuniunii este instruirea formatorilor cu privire la utilizarea platformei de e-training, planificarea acțiunilor pilot de validare și a activității transnaționale de învățare pentru persoanele cu sindrom Down, finalizarea activităților și a materialelor de instruire și planificarea traducerilor acestora.

Activități de instruire

Pe parcursul implementării proiectului se vor organiza două tipuri de activități de instruire. 

Activități pilot de validare

Acțiunile de validare privind programul de formare Sustainable Service in DS și platforma de e-training au fost implementate în fiecare țară parteneră prin participarea activă a persoanelor cu sindrom Down și a specialiștilor care lucrează cu acestea, cu rude/persoane de sprijin, membri ai comunității și experți în ODD-uri și service-learning. Organizațiile responsabile cu pregătirea și implementarea acțiunilor de validare au fost ALDO-CET, ADBP, ASINDOWN, FENACERCI și HURT, dar consorțiul a hotărât prin acord comun, ca IED, COORDINA și UNRI-FFRI să efectueze acțiuni pilot suplimentare pentru validarea rezultatelor proiectului de către profesioniști și experți în domeniile dizabilității, ODD-uri și învățare orientată spre comunitate. Prin urmare, proiectul și rezultatele sale au fost validate de un total de 193 de persoane, inclusiv persoane cu sindrom Down, specialiști, rude/persoane de sprijin, membri ai comunității și experți în OOD-uri și învățare orientată spre comunitate.

Activitate de formare transnațională

O activitate transnațională de învățare (mobilitatea mixtă a cursanților adulți) a fost organizată și implementată în perioada 19-23 septembrie 2022, în Valencia (Spania), cu participarea activă a 33 de persoane cu sindrom Down și/sau alte dizabilități intelectuale și 17 specialiști, reprezentând următorii parteneri: ALDO-CET, ASINDOWN, COORDINA, HURTADPB. Pe parcursul acestei săptămâni de învățare, participanții au parcurs etapele stabilite în programul de instruire Sustainable Service in DS. A fost o săptămână care va rămâne în memoria tuturor participanților. O săptămână de învățare în care persoanele cu sindrom Down și/sau dizabilități intelectuale din diferite țări au avut oportunitatea de a face schimb de experiențe, de a împărtăși viziuni asupra Agendei 2030, situații trăite, de a implementa un proiect de service-learning, de a-și exersa competențele dobândite prin program și de a-și planifica proiecte viitoare. Pe scurt, au putut să se cunoască unii cu ceilalți, fără a vorbi aceeași limbă.