PARTNERS

Suntem o echipă de 8 organizații din România, Grecia, Spania, Portugalia și Croația. 

ASOCIAȚIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA (ALDO-CET)

ALDO-CET este o asociație de părinți, apolitică și non-profit, legal înregistrată în România din octombrie 2000, cu sediul în Băilești, Dolj, România. 

ALDO-CET vine din regiunea Oltenia și acționează ca o asociație regională și ca un catalizator pentru îmbunătățirea cooperării între organizațiile din România care lucrează în domeniul sindromului Down. 

IED - Institute Of Entrepreneurship Development

IED este o organizație de cercetare, înființată în 2005, centrată pe promovarea antreprenoriatului pentru fiecare.  

Activitatea principală a organizației este implementarea proiectelor dezvoltate în cadrul celor mai influente și revoluționare programe din Europa, cum sunt: HORIZON 2020 și ERASMUS+.  

 Asociatia Down Plus Bucuresti (ADPB)

Asociația Down Plus București este un concept  nou prin care contribuie la progresul permanent al persoanelor cu sindrom Down, dar și cu alte dizabilități. De la înființare, am inclus în program o gamă largă de activități și programe, pentru a aduce un PLUS nu numai în dezvoltarea abilităților, dar și pentru a schimba percepția asupra realizărilor persoanelor cu dizabilități 

ASINDOWN FOUNDATION

ASINDOWN este o organizație non-profit, creată în 1989, al cărei obiectiv principal este de a facilita și promova tot ceea ce este necesar pentru obține dezvoltarea integrală a persoanelor cu sindrom Down și alte dizabilități intelectuale și pentru a le promova pe deplin familia, educația, angajarea și integrarea socială ca membri activi ai societății. 

COORDINA ESTRATEGIA Y RESULTADOS SOSTENIBLES

COORDINA este o firmă de consultanță strategică care operează în următoarele domenii de activitate: strategie și sisteme de management, inovație în afaceri, responsabilitate socială și durabilitate corporatistă, resurse umane și formare. Cu o vastă expertiză în dezvoltarea proiectelor europene, atât pentru clienții noștri cât și ca parteneri implicați direct în special în proiectele Erasmus+, împărtășim și transferăm cunoștințele noastre în arii precum metodologii de formare, inovație și durabilitate. 

Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social

FENACERCI este Federația Națională a Cooperativelor și Solidarității Sociale și are 52 de membri asociați localizați în întreaga țarăoferind suport și servicii unui număr de aproximativ 25.000 de persoane cu dizabilități intelectuale și familiilor lor, cu aproape 6000 de specialiști. Ca interlocutor instituțional pentru cooperativele de solidaritate socială, FENACERCI promovează o activitate intensă cu diferite structuri cum ar fi INR, IP – Institutul Național de Reabilitare, IP, IEFP – Institutul de Ocupare și Formare Profesională, ISS – Institutul de Securitate Socială și DGIDC – Direcția Generală pentru Inovare și Dezvoltare Curriculară, integrând diferite grupuri de lucru.  

University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences (UNIRI - FHSS )

Facultatea este implicată activ în Spațiul European de Cercetare (ERA) și în Spațiul European de Învățământ Superior (EHEA) prin participarea în proiecte internaționale de cercetare științifică și profesională, acorduri bilaterale, apartenență la diferite rețele și asociații internaționale, precum și la mobilități ale profesorilor și studenților. Facultatea de Științe Umane și Sociale din Rijeka este organizată în 11 departamente separate, în conformitate cu diferite domenii științifice și disciplinare.  De asemenea, la facultate centrele funcționează ca unități organizaționale, în care cercetarea științifică se desfășoară într-un mod care asigură legătura între știință, practică, învățământ superior și implicare comunitară  

HURT - Hrvatska udruga radnih terapeuta (Croatian association of occupational therapists)

De mai mult de 20 de ani, membrii HURT sunt foarte activi în promovarea celor mai importante valori ale vieții: sănătatea, bunăstarea și calitatea vieții de zi cu zi, ca practicanți de bază ai profesiei de terapie ocupațională. HURT este o asociație națională profesională care susține importanța participării ocupaționale pentru sănătate și bunăstare, precum și importanța justiției și incluziunii ocupaționale pentru toți.  Toate acestea se realizează prin diverse proiecte naționale și internaționale, evenimente și consultări de dezvoltare profesională continuă. Membrii HURT, prin munca dedicată și entuziasmul lor, au jucat un rol semnificativ în reglementarea legală a terapiei ocupaționale din Republica Croația.