SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS

IMPLICAREA PERSOANELOR CU SINDROM DOWN ÎN IMPLEMENTAREA OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ PRIN ÎNVĂȚARE ÎN SERVICIUL COMUNITĂȚII 

Scurtă descriere a proiectului

Sindromul Down este o condiție genetică ce apare la o rată de 1 la 600/1000 de nașteri. La nivel mondial se estimează o populație de peste 6 milioane de persoane cu sindrom Down, dintre care în jur de 5000 trăiesc în România. Starea de sănătate și dezvoltarea cognitivă sunt afectate. Pentru persoanele cu sindrom Down, învățarea pe tot parcursul vieții nu se referă doar la învățarea de abilități noi sau la formarea profesională, ci se referă la incluziunea în societate, în conformitate cu articolul 3 din „Convenția pentru drepturile persoanelor cu dizabilități”.   

Potrivit raportului „Realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă de către, pentru și cu persoanele cu dizabilități” (ONU, 2018), „persoanele cu dizabilități nu sunt încă suficient implicate în implementarea obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), iar dezvoltarea durabilă pentru toți poate fi atinsă numai dacă persoanele cu dizabilități sunt incluse în mod egal atât ca agenți, cât și ca beneficiari”. Succesul Agendei 2030 necesită o abordare participativă și incluzivă în care se implică toate părțile interesate, inclusiv persoanele cu dizabilități. 

Învățarea orientată spre comunitate este o metodă de predare, prin care cunoștințele și abilitățile pe care cursanții le dobândesc în timpul studiului se aplică în dezvoltarea de proiecte care abordează o cauză concretă de responsabilitate socială, ce se bazează pe nevoile și problemele reale identificate.  

SUSTAINABLE SERVICE IN DS este lansat având ca obiectiv principal creșterea abilităților persoanelor cu sindrom Down și competențelor persoanelor de suport în ceea ce privește implementarea ODD prin învățare în serviciul comunității, în același timp cu creșterea incluziunii lor sociale în comunitățile locale.  

Scopul nostru

SUSTAINABLE SERVICE IN DS este lansat având ca obiectiv principal creșterea abilităților persoanelor cu sindrom Down și competențelor persoanelor de suport în ceea ce privește implementarea ODD prin învățare în serviciul comunității, în același timp cu creșterea incluziunii lor sociale în comunitățile locale.  

Abilitare

Oferim persoanelor cu sindrom Down posibilitatea de a fi actori activi în implementarea ODD și nu doar beneficiari.

Incluziune socială

Creștem implicarea persoanelor cu sindrom Down în comunitățile locale, incluziunea socială și vizibilitatea acestora ca membri utili și capabili ai societății civile.

Transfer de cunoștințe

Transferăm cunoștințe și instrumente pentru a sprijini implicarea populației în ODD și pentru a coopera cu persoanele cu sindrom Down.

Consolidarea cooperării

Consolidăm cooperarea dintre organizațiile care lucrează pentru și împreună cu persoane cu sindrom Down și alte entități sociale interesate în a aborda împreună problemele care afectează comunitățile locale.

Impactul proiectului

Proiectul SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS a implicat în activitățile de proiect menționate anterior și pe durata de viață a proiectului numărul de persoane menționate mai jos: