SUSTAINABLE SERVICE-IN-DS

Uključivanje osoba s Downovim sindromom u provedbu ciljeva održivog razvoja kroz učenje usluga  

Kratki opis projekta

Downov sindrom je kromosomski poremećaj koji se pojavljuje na 1 od 600/1000 poroda. Svjetska populacija osoba s Downovim sindromom (ODS) je više od 6 milijuna. Sindrom utječe na zdravstveno stanje i kognitivni razvoj osobe. Za ODS, cjeloživotno učenje nije samo učenje novih vještina ili stručno osposobljavanje; riječ je o uključivanju u društvo, prema članku 3. „Konvencije o pravima osoba s invaliditetom“.

Prema izvješću “Ostvarivanje ciljeva održivog razvoja od strane, za i s osobama s teškoćama u svakodnevnom funkcioniranju” (UN, 2018), “osobe s teškoćama još nisu dovoljno uključene u provedbu ciljeva održivog razvoja gdje se održivi razvoj za sve može postići samo ako su osobe s teškoćama jednako uključene i kao agenti i kao korisnici”. Za uspjeh Programa do 2030. potreban je participativni i uključiv pristup u kojem su angažirani svi sudionici, uključujući osobe s teškoćama u svakodnevnom funkcioniranju.

Društveno korisno učenje je nastavna metoda kojom se znanja i vještine koje su studenti stekli studiranjem primjenjuju na razvoj projekta. Taj se projekt bavi konkretnom društveno odgovornom svrhom, temeljenom na stvarnim potrebama i problemima.

“ODRŽIVA USLUGA U DS-u” pokrenuta je s glavnim ciljem povećanja ODS-ovih nadležnosti i njihove podrške; u vezi s provedbom ciljeva održivog razvoja kroz društveno korisno učenje, istovremeno povećavajući njihovu socijalnu uključenost.

Naš cilj

“ODRŽIVA USLUGA U DS-u” pokrenuta je s glavnim ciljem povećanja ODS-ovih nadležnosti i njihove podrške; u vezi s provedbom ciljeva održivog razvoja kroz društveno korisno učenje, istovremeno povećavajući njihovu socijalnu uključenost.

Osnaživanje

Apelirati na ljude s Downovim sindromom da postanu aktivni akteri u provedbi ciljeva održivog razvoja, a ne samo korisnici.

Socijalna uključenost

Povećati angažman osoba s Downovim sindromom sa njihovim lokalnim zajednicama.Korisna je socijalna uključenost i vidljivost ; i oni mogu biti sposobni članovi civilnog društva.

Prijenos znanja

Prenijeti znanje i alate za podršku ljudima, o tome kako biti uključeni u ciljeva održivog razvoja i surađivati s osobama s Downovim sindromom.

Jačati suradnju.

Ojačati suradnju između organizacija koje rade za i s osobama s Downovim sindromom; i drugim socijalno utjecajnim skupinama za rješavanje uobičajenih problema koji utječu na lokalne zajednice.

Utjecaj projekta

Projekt SUSTAINABLE-SERVICE-IN-DS uključio je sljedeći broj osoba u gore navedene projektne aktivnosti tijekom trajanja projekta: