Partneri

Mi smo tim 8 organizacija iz GrčkeRumunjskeŠpanjolskePortugala i Mađarske 

ASOCIAȚIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA (ALDO-CET)

ALDO-CET je udruženje roditelja, nepolitičko i neprofitno, legalno registrirano u Rumunjskoj od listopada 2000. godine, sa sjedištem u Băileşti, Dolj, RUMUNJSKA. ALDO-CET dolazi iz regije Oltenia i djeluje kao regionalno udruženje i katalizator za jačanje suradnje između rumunjskih organizacija koje rade na području Downovog sindroma.

IED - Institute Of Entrepreneurship Development

iED je istraživačka organizacija, osnovana 2005. godine, s fokusom na promicanje poduzetništva za sve. Glavna aktivnost organizacije je provedba projekata u okviru nekih od najutjecajnijih i najprelomnijih europskih programa, kao što su: HORIZON 2020 i ERASMUS +.

 Asociatia Down Plus Bucuresti (ADPB)

Udruga Down Plus Bucuresti (Udruga Down Plus Bukurešt) svjež je koncept kojim doprinosimo trajnom napretku ljudi s Downovim sindromom, ali i s drugim invaliditetima. Od svog osnutka, u program smo uključili širok spektar aktivnosti i programa, kako bi PLUS donijeli ne samo razvoju vještina, već i promijenili percepciju postignuća osoba s invaliditetom.

ASINDOWN FOUNDATION

ASINDOWN je neprofitna organizacija stvorena 1989. godine, čiji je glavni cilj olakšati i promovirati sva sredstva koja su potrebna za postizanje cjelovitog razvoja osoba s Downovim sindromom i drugim intelektualnim teškoćama i promovirati njihovu obitelj, obrazovanje, zaposlenje i socijalnu integraciju te ih prikazati kao aktivne članove društva.

COORDINA ESTRATEGIA Y RESULTADOS SOSTENIBLES

COORDINA je strateško konzultantsko poduzeće koje posluje u sljedećim poslovnim područjima: Strategija i sustavi upravljanja, Poslovna inovacija, Korporativna društvena odgovornost i održivost te Ljudski potencijali i obuka. Uz visoku stručnost u razvoju europskih projekata, kako za naše klijente, tako i kao izravno uključene partnere, posebno u Erasmus + projektima u kojima dijelimo i prenosimo svoja znanja u područjima poput metodologije treninga, inovacija i održivosti.

Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social

FENACERCI je Nacionalni savez zadruga i savez socijalne solidarnosti te ima 52 pridružena člana smještena širom zemlje. Pruža podršku i usluge za oko 25 000 osoba s intelektualnim teškoćama i njihovim obiteljima, s oko 6000 stručnjaka. Dok je institucionalni sugovornik za zadruge socijalne solidarnosti, FENACERCI promiče intenzivnu aktivnost s različitim strukturama kao što su INR, IP – Nacionalni institut za rehabilitaciju, IP, IEFP – Institut za zapošljavanje i stručno osposobljavanje, ISS – Institut za socijalnu sigurnost i Direkcija DGIDC – Općenito za inovacije i razvoj kurikuluma, integrirajući različite radne skupine.

University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences (UNIRI - FHSS )

Fakultet je aktivno uključen u Europski istraživački prostor (ERA) i u Europski prostor visokog obrazovanja (EHEA) sudjelovanjem u međunarodnim znanstvenim i stručnim istraživačkim projektima, bilateralnim ugovorima, članstvom u raznim međunarodnim mrežama i udrugama te mobilnošću svojih nastavnika i studenta. Filozofski fakultet u Rijeci organiziran je kroz 11 odsjeka u skladu s različitim znanstvenim i disciplinskim područjima. Na fakultetu Centri djeluju i kao organizacijske jedinice u kojima se znanstveno istraživanje provodi na način koji osigurava povezanost znanosti, prakse, visokog obrazovanja i angažmana u zajednici.

HURT - Hrvatska udruga radnih terapeuta (Croatian association of occupational therapists)

Više od dvadeset godina, članovi HURT-a vrlo su aktivni u promicanju najvažnijih životnih vrijednosti: zdravlja, dobrobiti i kvalitete svakodnevnog života, kao osnovni zagovornici radno-terapijske profesije. HURT je nacionalna profesionalna udruga koja zagovara važnost okupacijskog sudjelovanja zbog zdravlja i dobrobiti, kao i važnost okupacijske pravednosti i inkluzije za sve. To se postiže različitim nacionalnim i međunarodnim projektima, kontinuiranim događajima profesionalnog razvoja i konzultacijama. Članovi HURT-a su svojim predanim radom i entuzijazmom odigrali značajnu ulogu u zakonskoj regulaciji radne terapije u Republici Hrvatskoj.