Aktivnosti

Saznajte o akcijama i aktivnostima projekta 

Rezultati

provedbi ovog projekta razvit ćemo sljedeće rezultate 

multiplier-events-2

SHEMA TRENINGA ODRŽIVE-USLUGE-U-DS” (I.O.1)

Razvija se shema osposobljavanja, s izravnim sudjelovanjem osoba s Downovim sindromom i ostalih krajnjih korisnika (stručnjaci koji rade s ODS-om; rođaci i druga podrška; te stručnjaci u području društveno korisnog učenja i ciljeva održivog razvoja). Glavni cilj uključivanja svih sudionika u konačnu specifikaciju Trening Programa bit će razvijena u idućim fazama projekta.

ODRŽIVE USLUGE U DS-u AKTIVNOSTI UČENJA (I.O.2)

Skup aktivnosti osposobljavanja, temeljenih na metodologiji društveno korisnog učenja, osmišljen je kako bi se povećala uključenost ODS-a u provedbu ciljeva održivog razvoja, gdje će povećati svoje kompetencije "učenje kroz rad".

learning-activities
training-materials

TRENING MATERIJALI (I.O.3)

Razvija se skup materijala za obuku koje će PRIPRAVNICI koristiti uz provedbu ODRŽIVIH AKTIVNOSTI UČENJA O USLUZI-O-DS, uključujući priručnike, predloške, alate itd. Materijali za obuku prilagođavaju se ulogama i različitim potrebama za učenjem te pojedinačnim profilima ciljne skupine.

ODRŽIVA USLUGA U DS E-TRENING PLATFORMA (I.O.4)

Razvija se e-trening platforma za osposobljavanje za poboljšanje procesa obuke. Platforma za e-osposobljavanje uključuje alate posebno razvijene za ovaj projekt koji podržavaju aktivnosti praktičnog i iskustvenog osposobljavanja.

training-platform

Transnacionalni sastanci

Tijekom provedbe projekta održati će se 5 transnacionalnih projektnih sastanakauz sudjelovanje svih projektnih partnera, u skladu s planom rada i prekretnicama projekta 

 • Mjesto održavanja: Internet; Zoom; domaćin je koordinator projekta (ALDO-CET, BailestiRumunjska). 
 • Datum: 25. – 26. studenog 2020
 • Predviđeno trajanje: 2 dana

Predviđeno trajanje: 2 dana Sastanak je usredotočen na ključne aspekte koje treba razmotriti u sudjelovanju osoba s Downovim sindromom u provedbi ciljeva održivog razvoja; i, u primjeni društveno korisnog učenja za osobe s Downovim sindromom.

 • Mjesto održavanja: Hrvatska (HURT)  
 • Datum: 6. mjesec  
 • Predviđeno trajanje: 2 dana  

Cilj sastanka je dovršiti trening shemu i pokrenuti ostala intelektualne rezultate (Intellectual Outputs).  

 • Mjesto održavanja: Lisabon, Portugal (FENACERCI)  

 • Datum: 21.-22.10.2021

 • Predviđeno trajanje: 2 dana  

Svrha sastanka je analizirati materijale za aktivnosti učenja i obuku te odobriti specifikacije e-osposobljavanja. 

 • Mjesto održavanja: Internet; na Zumiranju; domaćin: grčki partner (IED, Larisa, Grčka)

 • Datum: 22. i 23. veljače 2022.

 • Procijenjeno trajanje: 2 dana

Cilj sastanka je osposobiti trenere za provedbu aktivnosti učenja i materijala za obuku te planirati aktivnost osposobljavanja trenera o korištenju alata za e-obuku.

 • Mjesto održavanja: Zagreb, Hrvatska (HURT)

 • Datum: 11.-12. travnja 2022.

 • Procijenjeno trajanje: 2 dana

Cilj sastanka je obučiti trenere o korištenju alata za e-obuku, planirati pilot akcije validacije i transnacionalnu aktivnost obuke za osobe s Downovim sindromom, dovršiti aktivnosti učenja i materijale za obuku te planirati njihove prijevode.

Trening aktivnosti

Trening aktivnosti bit će organizirane tijekom provedbe projekta 

Pilot provjere valjanosti

Aktivnosti validacije koje se tiču održivosti u edukacijskom programu za osobe s Down sindromom, kao i u kontekstu online platforme za e-učenje, provedene su u svakoj partnerskoj zemlji uz aktivno sudjelovanje osoba s Down sindromom i stručnjaka koji s njima rade, zatim njihove rodbine, članova zajednice te stručnjaka za ciljeve održivog razvoja i eksperata u području učenja zalaganjem u zajednici. Organizacije odgovorne za pripremu i provedbu aktivnosti u svrhu validacije bile su ALDO-CET, ADBP, ASINDOWN, FENACERCI i HURT, ali konzorcij je odlučio i dogovorio da će dodatne aktivnosti validacije provesti i IED, COORDINA i UNRI-FFRI, uz s sudjelovanje i vrednovanje rezultata projekta od strane profesionalaca i stručnjaka u područjima invaliditeta, ciljeva održivog razvoja te učenja zalaganjem u zajednici. U konačnici, u validaciju projekta odnosno svih postignutih rezultata, uključilo se ukupno 193 osoba, uključujući osobe s Down sindromom i stručnjake koji rade s njima, članove obitelji osoba s Down sindromom i zajednice, te stručnjake za ciljeve održivog razvoja i modela učenja zalaganjem u zajedni

Transnacionalna aktivnost učenja

Transnacionalna aktivnost učenja (kombinirana mobilnost odraslih učenika) organizirana je i provedena od 19. do 23. rujna 2022. u Valenciji (Španjolska), uz aktivno sudjelovanje 27 osoba s Downovim sindromom i 15 stručnjaka, iz entiteta ALDO-CET, ASINDOWN, HURT i ADPB. Tijekom ovog tjedna obuke svi su sudionici kontinuirano radili na koracima utvrđenim u programu obuke Održiva usluga u DS-u. Bio je to tjedan koji će ostati u sjećanju svih sudionika. Tjedan rada u kojem su osobe s Downovim sindromom i / ili intelektualnim teškoćama iz različitih zemalja mogle razmjenjivati iskustva, vizije Programa održivog razvoja do 2030., situacije koje su doživjele i, ukratko, gdje su se mogle, bez zajedničkog jezika, upoznati.

Multiplicirajuća događanja

Organizirano je 6 multiplicirajućih događanja na kojima su svi rezultati projekta predstavljeni glavnim nacionalnim dionicima: 2 događaja u Rumunjskoj i po 1 događaj u: Španjolskoj, Hrvatskoj, Portugalu i Grčkoj.