Aktivnosti

Saznajte o akcijama i aktivnostima projekta 

Rezultati

provedbi ovog projekta razvit ćemo sljedeće rezultate 

multiplier-events-2

SHEMA TRENINGA ODRŽIVE-USLUGE-U-DS” (I.O.1)

Razvija se shema osposobljavanja, s izravnim sudjelovanjem osoba s Downovim sindromom i ostalih krajnjih korisnika (stručnjaci koji rade s ODS-om; rođaci i druga podrška; te stručnjaci u području društveno korisnog učenja i ciljeva održivog razvoja). Glavni cilj uključivanja svih sudionika u konačnu specifikaciju Trening Programa bit će razvijena u idućim fazama projekta.

ODRŽIVE USLUGE U DS-u AKTIVNOSTI UČENJA (I.O.2)

Skup aktivnosti osposobljavanja, temeljenih na metodologiji društveno korisnog učenja, osmišljen je kako bi se povećala uključenost ODS-a u provedbu ciljeva održivog razvoja, gdje će povećati svoje kompetencije "učenje kroz rad".

learning-activities
training-materials

TRENING MATERIJALI (I.O.3)

Razvija se skup materijala za obuku koje će PRIPRAVNICI koristiti uz provedbu ODRŽIVIH AKTIVNOSTI UČENJA O USLUZI-O-DS, uključujući priručnike, predloške, alate itd. Materijali za obuku prilagođavaju se ulogama i različitim potrebama za učenjem te pojedinačnim profilima ciljne skupine.

ODRŽIVA USLUGA U DS E-TRENING PLATFORMA (I.O.4)

Razvija se e-trening platforma za osposobljavanje za poboljšanje procesa obuke. Platforma za e-osposobljavanje uključuje alate posebno razvijene za ovaj projekt koji podržavaju aktivnosti praktičnog i iskustvenog osposobljavanja.

training-platform

Transnacionalni sastanci

Tijekom provedbe projekta održati će se 5 transnacionalnih projektnih sastanakauz sudjelovanje svih projektnih partnera, u skladu s planom rada i prekretnicama projekta 

 • Mjesto održavanja: Internet; Zoom; domaćin je koordinator projekta (ALDO-CET, BailestiRumunjska). 
 • Datum: 25. – 26. studenog 2020
 • Predviđeno trajanje: 2 dana

Predviđeno trajanje: 2 dana Sastanak je usredotočen na ključne aspekte koje treba razmotriti u sudjelovanju osoba s Downovim sindromom u provedbi ciljeva održivog razvoja; i, u primjeni društveno korisnog učenja za osobe s Downovim sindromom.

 • Mjesto održavanja: Hrvatska (HURT)  
 • Datum: 6. mjesec  
 • Predviđeno trajanje: 2 dana  

Cilj sastanka je dovršiti trening shemu i pokrenuti ostala intelektualne rezultate (Intellectual Outputs).  

 • Mjesto održavanja: Portugal (FENACERCI)  

 • Datum: 11. mjesec  

 • Predviđeno trajanje: 2 dana  

Svrha sastanka je analizirati materijale za aktivnosti učenja i obuku te odobriti specifikacije e-osposobljavanja. 

 • Mjesto održavanjaGrčka (IED)

 • Datum: 16. mjesec 

 • Predviđeno trajanje: 3 dana 

Cilj sastanka je uvježbavanje trenera o provedbi aktivnosti učenja, materijala za obuku i alata za e-osposobljavanje te planiranje pilot-akcija za provjeru valjanosti i aktivnosti transnacionalnog osposobljavanja za osobe s Down sindromom.

 • Mjesto održavanjaŠpanjolska (ASINDOWN)  

 • Datum: 23. mjesec  

 • Predviđeno trajanje: 2 dana

Glavna svrha ovog sastanka je procijeniti pilot provjere valjanosti i transnacionalne trening aktivnostii njihovo širenje među zainteresiranim sudionicimazajedno s planom implementacije projekta

Trening aktivnosti

Trening aktivnosti bit će organizirane tijekom provedbe projekta 

Pilot provjere valjanosti

Pilot provjere valjanosti provode se u svim zemljama sudionicama; i uključuje 100 osoba.

Transnacionalna aktivnost učenja

Transnacionalna aktivnost učenja (kombinirana mobilnost odraslih učenika) organizira se u Valenciji (Španjolska), uz ODS i podršku, iz svih zemalja sudionica; oni će sudjelovati u zajedničkoj aktivnosti učenja.

Diseminacijsko događanje

Organizirati će se 6 diseminacijskih događaja gdje će biti glavnim nacionalnim interesnim stranama: 2 događanja u Rumunjskoj, 1 događanje u isto vrijeme u: ŠpanjolskojHrvatskojPortugalu i Grčkoj