Δραστηριότητες

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του έργου. 

Παραδοτέα

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα παραδοτέα. 

multiplier-events-2

I.O.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα κατάρτισης, μέσω της άμεσης συμμετοχής των ατόμων με σύνδρομο down και άλλων τελικών χρηστών (επαγγελματίες που εργάζονται για άτομα με σύνδρομο down, συγγενείς, και επαγγελματίες στους τομείς της εκμάθησης υπηρεσιών και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης). Ο στόχος της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη του τελικού εκπαιδευτικού προγράμματος θα αναπτυχθεί στα επόμενα στάδια του έργου.

I.O.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αναπτύσσεται ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, βασισμένων στη μεθοδολογία της εκμάθησης υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με σύνδρομο down στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της «μάθησης μέσω της πράξης». Αποτέλεσμα αυτών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα είναι η αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων.

learning-activities
training-materials

I.O.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ένα εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται για να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευόμενους κατά την εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του έργου, το οποίο περιλαμβάνει εγχειρίδια, πρότυπα, εργαλεία, κ.λπ. Το Εκπαιδευτικό Υλικό προσαρμόζεται στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες κάθε ατόμου της Ομάδας-Στόχου.

I.O.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης αναπτύσσεται, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει εργαλεία, ειδικά σχεδιασμένα για το έργο αυτό, τα οποία υποστηρίζουν τις πρακτικές και βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

training-platform

Διακρατικές Συναντήσεις

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν 5 διακρατικές συναντήσεις μεταξύ όλων των εταίρων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και τα ορόσημα του έργου. 

 • Τοποθεσία: διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής zoom (ALDOCET) 
 • Ημερομηνία25-26 Νοεμβρίου 2020 
 • Διάρκεια: 2 μέρες 

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις βασικές πτυχές, που πρέπει να εξεταστούν για τη συμμετοχή των ατόμων με σύνδρομο down, στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξηςκαι, στην εφαρμογή των υπηρεσιών εκμάθησης. 

 • ΤοποθεσίαΚροατία (HURT) 
 • Ημερομηνία: 6ος μήνας  
 • Διάρκεια: 2 μέρες 

Στόχος της συνάντησης είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και η έναρξη των υπόλοιπων παραδοτέων. 

 • ΤοποθεσίαΠορτογαλία (FENACERCI) 

 • Ημερομηνία: 11ος μήνας 

 • Διάρκεια: 2 μέρες 

Στόχος της συνάντησης είναι η ανάλυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, και ο καθορισμός των προδιαγραφών της ηλεκτρονικής κατάρτισης. 

 • ΤοποθεσίαΕλλάδα (IED) 

 • Ημερομηνία16ος μήνας 

 • Διάρκεια3 μέρες 

Στόχος της συνάντησης είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτών σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, του εκπαιδευτικού υλικού και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατάρτισης, και ο σχεδιασμός πιλοτικών δράσεων επικύρωσης και της διακρατικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας. 

 • ΤοποθεσίαΙσπανία (ASINDOWN) 

 • Ημερομηνία23ος μήνας 

 • Διάρκεια2 μέρες 

Ο κύριος σκοπός της συνεδρίασης αυτής είναι η αξιολόγηση των πιλοτικών δράσεων επικύρωσης και της διακρατικής δραστηριότητας κατάρτισης· και τη διάδοσή τους προς τους ενδιαφερόμενους, μαζί με ένα σχέδιο ανάπτυξης του έργου. 

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν 2 εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Πιλοτικές δράσεις επικύρωσης

Οι πιλοτικές δράσεις επικύρωσης θα υλοποιηθούν σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες, και θα περιλαμβάνουν 100 άτομα.

Διακρατική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Στη Βαλένθια (Ισπανία) θα πραγματοποιηθεί μία κοινή διακρατική εκπαιδευτική δραστηριότητα (μικτή κινητικότητα ενηλίκων εκπαιδευομένων), στην οποία θα συμμετέχουν άτομα με σύνδρομο down και οι υποστηρικτές τους από όλες τις συμμετέχουσες χώρες.

Εκδηλώσεις

Θα διοργανωθούν 6 Εκδηλώσεις, όπου θα παρουσιαστούν όλα τα αποτελέσματα του έργου στους ενδιαφερόμενους κάθε χώρας: 2 εκδηλώσεις στη Ρουμανία, και από 1 εκδήλωση στην Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία και Ελλάδα αντιστοίχως.