Δραστηριότητες

Ενημερωθείτε για τις δραστηριότητες του έργου. 

Παραδοτέα

Κατά την υλοποίηση του έργου, θα αναπτυχθούν τα ακόλουθα παραδοτέα. 

multiplier-events-2

I.O.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αναπτύσσεται ένα πρόγραμμα κατάρτισης, μέσω της άμεσης συμμετοχής των ατόμων με σύνδρομο down και άλλων τελικών χρηστών (επαγγελματίες που εργάζονται για άτομα με σύνδρομο down, συγγενείς, και επαγγελματίες στους τομείς της εκμάθησης υπηρεσιών και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης). Ο στόχος της συμμετοχής όλων των ενδιαφερομένων στην ανάπτυξη του τελικού εκπαιδευτικού προγράμματος θα αναπτυχθεί στα επόμενα στάδια του έργου.

I.O.2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Αναπτύσσεται ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, βασισμένων στη μεθοδολογία της εκμάθησης υπηρεσιών. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στοχεύουν στην αύξηση της συμμετοχής των ατόμων με σύνδρομο down στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, μέσω της «μάθησης μέσω της πράξης». Αποτέλεσμα αυτών των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα είναι η αύξηση των ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων.

learning-activities
training-materials

I.O.3 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ένα εκπαιδευτικό υλικό αναπτύσσεται για να χρησιμοποιηθεί από τους εκπαιδευόμενους κατά την εφαρμογή των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του έργου, το οποίο περιλαμβάνει εγχειρίδια, πρότυπα, εργαλεία, κ.λπ. Το Εκπαιδευτικό Υλικό προσαρμόζεται στις διαφορετικές μαθησιακές ανάγκες κάθε ατόμου της Ομάδας-Στόχου.

I.O.4 ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ

Μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής εκμάθησης αναπτύσσεται, με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει εργαλεία, ειδικά σχεδιασμένα για το έργο αυτό, τα οποία υποστηρίζουν τις πρακτικές και βιωματικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

training-platform

Διακρατικές Συναντήσεις

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκαν 5 διακρατικές συναντήσεις μεταξύ όλων των εταίρων, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας και τα ορόσημα του έργου.

 • Τοποθεσία: διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής zoom (ALDOCET) 
 • Ημερομηνία25-26 Νοεμβρίου 2020 
 • Διάρκεια: 2 μέρες 

Η συνάντηση επικεντρώθηκε στις βασικές πτυχές, που πρέπει να εξεταστούν για τη συμμετοχή των ατόμων με σύνδρομο down, στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξηςκαι, στην εφαρμογή των υπηρεσιών εκμάθησης. 

 • Τοποθεσία: διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής zoom
 • Ημερομηνία: 15-16 Απριλίου 2021  
 • Διάρκεια: 2 μέρες 

Στόχος της συνάντησης είναι η ολοκλήρωση του προγράμματος κατάρτισης και η έναρξη των υπόλοιπων παραδοτέων. 

 • Τοποθεσία: Λισαβόνα, Πορτογαλία (FENACERCI) 

 • Ημερομηνία: Οκτώβριος, 21-22, 2021

 • Διάρκεια: 2 μέρες 

Στόχος της συνάντησης είναι η ανάλυση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και του εκπαιδευτικού υλικού, και ο καθορισμός των προδιαγραφών της ηλεκτρονικής κατάρτισης. 

 • Τοποθεσία: Διαδικτυακά μέσω ZOOM, φιλοξενείται από τον Έλληνα Εταίρο (IED, Λάρισα, Ελλάδα)

 • Ημερομηνία: 22-23 Φεβρουαρίου, 2022

 • Διάρκεια2 μέρες 

Στόχος της συνάντησης είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτών σχετικά με την εφαρμογή Μαθησιακών Δραστηριοτήτων και Εκπαιδευτικού Υλικού και ο προγραμματισμός της Δραστηριότητας Εκπαιδεύστε τον Εκπαιδευτή σχετικά με τη χρήση του Εργαλείου e-Training.

 • Τοποθεσία: Ζάγκρεμπ, Κροατία (HURT)

 • Ημερομηνία: 11-12 Απριλίου, 2022

 • Διάρκεια2 μέρες 

Στόχος της συνάντησης είναι να εκπαιδεύσει τους εκπαιδευτές στη χρήση του e-Training Tool, να σχεδιάσει τις Πιλοτικές Δράσεις Επικύρωσης και τη Διακρατική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για Άτομα με Σύνδρομο Down, να ολοκληρώσει τις Μαθησιακές Δραστηριότητες και το Εκπαιδευτικό Υλικό και να προγραμματίσει τις μεταφράσεις τους.

Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν 2 εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Πιλοτικές δράσεις επικύρωσης

Οι Δράσεις Επικύρωσης υλοποιήθηκαν σε κάθε χώρα εταίρου με την ενεργό συμμετοχή ατόμων με σύνδρομο Down και επαγγελματιών στον χώρο, συγγενών/άλλων υποστηρικτών, μελών της κοινότητας και εμπειρογνωμόνων σε θέματα Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και Service-Learning. Οι οργανισμοί που ήταν υπεύθυνοι για την προετοιμασία και την υλοποίηση των Δράσεων Επικύρωσης ήταν οι ALDO-CET, ADBP, ASINDOWN, FENACERCI και HURT, αλλά η κοινοπραξία αποφάσισε ότι επιπλέον Πιλοτικές Δράσεις θα πραγματοποιηθούν από τους IED, COORDINA και UNRI-FFRI με τη συμμετοχή και την επικύρωση των αποτελεσμάτων του έργου από επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες στους τομείς της αναπηρίας, των ΣΒΑ και του Service-Learning. Ως εκ τούτου, το έργο και τα αποτελέσματά του επικυρώθηκαν από συνολικά 193 άτομα, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με σύνδρομο down, επαγγελματιών, συγγενών/άλλων υποστηρικτών, μελών της κοινότητας και εμπειρογνωμόνων σε θέματα ΣΒΑ και Service-Learning.

Διακρατική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα

Η Διακρατική Εκπαιδευτική Δραστηριότητα οργανώθηκε και υλοποιήθηκε από τις 19 έως τις 23 Σεπτεμβρίου 2022, στη Βαλένθια (Ισπανία), με την ενεργό συμμετοχή 27 ατόμων με σύνδρομο Down και 15 επαγγελματιών, από τους οργανισμούς ALDO-CET, ASINDOWN, HURT και ADPB. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της εκπαιδευτικής εβδομάδας, όλοι οι συμμετέχοντες εργάστηκαν στο Πρόγραμμα Κατάρτισης του έργου. Ήταν μια εβδομάδα που θα μείνει στη μνήμη όλων των συμμετεχόντων. Μια εβδομάδα όπου άτομα με σύνδρομο Down από διαφορετικές χώρες μπόρεσαν να ανταλλάξουν εμπειρίες, οράματα για την Ατζέντα 2030, καταστάσεις που βίωσαν και, εν ολίγοις, όπου μπόρεσαν, χωρίς να έχουν κοινή γλώσσα, να γνωριστούν μεταξύ τους.

Εκδηλώσεις

Διοργανώθηκαν 6 εκδηλώσεις κατά την διάρκει του έργου, όπου όλα τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν στους κύριους εθνικούς φορείς: 2 εκδηλώσεις στη Ρουμανία και  από 1 εκδήλωση σε: Ισπανία, Κροατία, Πορτογαλία και Ελλάδα.