Εταίροι

Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από 8 οργανισμούς από την Ελλάδα, την Ρουμανία, την Πορτογαλία, και την Ουγγαρία. 

ASOCIAȚIA LANGDON DOWN OLTENIA CENTRUL EDUCAȚIONAL TEODORA (ALDO-CET)

Ο ALDO-CET είναι ένας μη κερδοσκοπικός και απολιτικός σύλλογος γονέωνο οποίος ιδρύθηκε στη Ρουμανία τον Οκτώβριο του 2000, με έδρα το BăileştiDoljΟ ALDO-CET προέρχεται από την περιφέρεια Oltenia και λειτουργεί ως περιφερειακή ένωση και καταλύτης για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ρουμανικών οργανώσεωνπου εργάζονται στον τομέα του συνδρόμου Down. 

IED - Institute Of Entrepreneurship Development

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας είναι ένας ερευνητικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 2005 και επικεντρώνεται στην προώθηση όπως επιχειρηματικότητας. Η κύρια δραστηριότητα του οργανισμού είναι η υλοποίηση έργων σε ορισμένα από τα πιο πρωτοποριακά προγράμματα όπως Ευρώπης, όπως τα προγράμματα HORIZON 2020 και ERASMUS +. 

 Asociatia Down Plus Bucuresti (ADPB)

Η ένωση Down Plus Bucharest αποτελεί ένα νέο εγχείρημα, μέσω του οποίου ενισχύεται η εξέλιξη των ατόμων με σύνδρομο downκαι άλλων μορφών ιδιαιτεροτήτων. Από την ίδρυσή του, έχει υλοποιηθεί ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και προγραμμάτων, με στόχο όχι μόνο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων με σύνδρομο down, αλλά και της αντίληψής τους, σχετικά τις ικανότητες που διαθέτουν. 

ASINDOWN FOUNDATION

Ο ASINDOWN είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1989, κύριος στόχος του οποίου είναι να διευκολύνει και να προωθήσει όλα τα μέσα που είναι απαραίτητα για την επίτευξη της ολοκληρωμένης ανάπτυξης των ατόμων με σύνδρομο Down και άλλων νοητικών ιδιαιτεροτήτων, και να προωθήσει την εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνική τους ένταξη ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. 

COORDINA ESTRATEGIA Y RESULTADOS SOSTENIBLES

Η COORDINA είναι μια στρατηγική, συμβουλευτική εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται στους ακόλουθους επιχειρηματικούς τομείς: Στρατηγική και Συστήματα Διαχείρισης, Επιχειρηματική Καινοτομία, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βιωσιμότητα, Ανθρώπινο Δυναμικό και Εκπαίδευση. Διαθέτει υψηλή τεχνογνωσία στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών έργων. Τόσο για τους πελάτες της, όσο και ως συνεργάτες σε προγράμματα Erasmus+μοιράζεται γνώσεις σε τομείς, όπως οι μεθοδολογίες κατάρτισης, η καινοτομία και η βιωσιμότητα. 

Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social

Η FENACERCI είναι η Εθνική Ομοσπονδία Συνεταιρισμών και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Πορτογαλίας. Αποτελείται από 52 μέλη που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, παρέχοντας υποστήριξη και υπηρεσίες σε περίπου 25.000 άτομα με νοητικές ιδιαιτερότητες και τις οικογένειές τους, και σε περίπου 6000 επαγγελματίες. Διακρίνεται από μία έντονη δραστηριότητα, σε συνεργασία με φορείς όπως το INR, το Εθνικό Ινστιτούτο Αποκατάστασης, το IP, το Ινστιτούτο Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης, το Ινστιτούτο Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Γενική Διεύθυνση Καινοτομίας και Ανάπτυξης Προγραμμάτων Σπουδών. 

University of Rijeka, Faculty of Humanities and Social Sciences (UNIRI - FHSS )

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει ενεργά στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας και στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσηςμέσω της συμμετοχής του σε διεθνή επιστημονικά και επαγγελματικά ερευνητικά προγράμματα, σε διμερείς συμφωνίες, σε διάφορα διεθνή δίκτυα και ενώσειςκαι σε προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών. Η Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών της Rijeka χωρίζεται σε 11 ξεχωριστά τμήματασύμφωνα με επιστημονικά και πειθαρχικά κριτήρια. Στη σχολή λειτουργούν, επίσης, οργανωτικές μονάδες, στις οποίες διεξάγεται επιστημονική έρευνα, με τρόπο που εξασφαλίζει τη σύνδεση της επιστήμης, της πρακτικής άσκησης, της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της συμμετοχής της κοινότητας. 

HURT - Hrvatska udruga radnih terapeuta (Croatian association of occupational therapists)

Τα τελευταία είκοσι χρόνια, τα μέλη της οργάνωσης HURT δραστηριοποιούνται στην προώθηση των σημαντικότερων αξιών της ζωής: της υγείας, της ευημερίας και της ποιότητας της καθημερινής ζωήςΗ HURT αποτελεί μία εθνική, επαγγελματική οργάνωση, η οποία υποστηρίζει τη σημασία της συμμετοχής στον επαγγελματικό κλάδο για την υγεία και την ευημερία, καθώς και τη σημασία της επαγγελματικής ισότητας και της κοινωνικής ένταξης για όλους. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω διαφόρων εθνικών/ διεθνών έργων, εκδηλώσεων επαγγελματικής ανάπτυξης και διαβούλευσης. Τα μέλη του HURT διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη νομική ρύθμιση της εργοθεραπείας στη Δημοκρατία της Κροατίας.